درباره ما

انجمن علمي و آموزشي معلمان روان شناسی شهر تهران به منظور توسعه و نهادینه سازی مشارکت فرهنگیان با رشته های تخصصی روان شناسی در تولید و انتشار علم و فناوری، ایجاد زمینه همکاری و همیاری بیشتر آنان در ارتقاء کیفیت برنامه¬های آموزش و پرورش و بهبود شیوه های یادهی- یادگیری و ارتقا صلاحیت های علمی و حرفه ای معلمان این رشته تشکیل می شود. موسسه ای غیر انتفاعی ، غیر دولتی وغیر سیاسی است ، که در زمینه های علمی و پژوهشي فعالیت مي کند و از تاريخ ثبت (27/04/1386)، تحت شماره 21334، در نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ، دارای شخصیت حقوقي است.

مرکز انجمن، استان تهران، شهر تهران به نشانی: خیابان ولیعصر نرسیده به منیره انتهای خیابان صنیعی فر آموزش و پرورش منطقه 11- انجمن علمی آموزشی دبیران روان شناسی مستقر می باشد.

اهم فعالیت های انجمن در سال 1401